Duszpasterze

Pracujący obecnie
Proboszcz: Ks. Bogdan Jeleń
Wikariusz: Ks. Sylwester Markowiak

Poprzedni wikariusze:
Ks. Krzysztof Górski 2014 – 2015
Ks. Patryk Madejczyk 2015 – 2017
Ks. Łukasz Glapiński 2017 – 2020
Ks. Robert Zientera 2020 – 2021