Duszpasterze

Pracujący obecnie
Proboszcz: Ks. Bogdan Jeleń
Wikariusz: Ks. Robert Zientera

Poprzedni wikariusze
Ks. Krzysztof Górski 2014 – 2015
Ks. Patryk Madejczyk 2015 – 2017
Ks. Łukasz Glapiński 2017 – 2020